Czy przysługuje Państwu prawo do rekompensaty?

Proszę pobrać Skróconą kartę informacyjną, która zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

➔ Czy kwalifikuję się do otrzymania zwrotu pieniędzy?

➔ Jakie marki i modele obejmuje ten proces?

➔ Jakie dokumenty są potrzebne w postępowaniu?

PL-krotkiego-arkusza-informacyjnego-cover