Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης;

Κατεβάστε το Συνοπτικό Ενημερωτικό Δελτίο μας που απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις:

➔ Δικαιούμαι την επιστροφή χρημάτων;

➔ Ποιοι κατασκευαστές και μοντέλα φορτηγών καλύπτονται;

➔ Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για να προχωρήσουμε;

GRE-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-cover